3x3d print

3d принтиране
и моделиране

Конструиране

Сканиране

Принтиране

3D Принтиране и моделиране

Филма 3 х 3Д е създадена през 2018 година с цел производство на всякакви детайли от различни видове материали използвайки най-съвременни технологии. Основно това са 3Д-технологиите . Не толкова отдавна, едва през 1986 година Chuck Hull патентова една от първите 3Д технологии – SLA –stereolithography. В днешно време се появяват на пазара все по нови и разнообразни 3Д технологии. Някой от патентите също изтичат и това прави тези технологии по достъпни за масовия потребител.

<span>3D</span><br/> Принтиране
3D
Принтиране

3D принтирането е процес, който превръща 3D компютърен модел (CAD) в реален физически обект в рамките на няколко часа в зависимост от размерът му.

<span>3D</span><br/> Моделиране
3D
Моделиране

3D моделирането е отделна от услуга от 3D принтирането. Създаването на триизмерен модел не задължава неговото отпечатване.