Модерна история

След раздържавяването до днес

След 1990

През 1997 г. пивоварният завод се включва в обявената масова приватизация. Вследствие на приватизационните сесии дружеството е раздържавено напълно. От 2000г. пивоварната традиция в старопрестолния град се продължава от „Болярка ВТ” АД. В началото  на своето управление, ръководството на пивоварна Болярка приема мащабна инвестиционна програма, с която се цели пълно обновление на технологичното оборудване, въвеждане на високоефективни, модерни и съвременни технологии. Изпълнението на тази програма започва своевременно. В резултат са направени обновления в производствената част, в крак със световните технологии.

През 2002г. поради високото пазарно търсене се пуска в действие линия за бутилиране на пиво в РЕТ бутилка.

През 2004г. в експлоатация е въведена нова система за филтрация и варене на пивната мъст чрез съдовете Pegasus и Merlin, единствена по рода си в България.

През 2015 г. е закупен модерен филтър, който е предназначен за студено стерилно филтроване на пивото както и е монтирана и въведена в експлоатация цялостна линия за производство на непастьоризирана бира. Термичната обработка на бирата винаги води след себе си риск от променяне на състава й. Поради тази причина вече е в експлоатация ефикасен метод за микробиологично стабилизиране на пивото. Чрез студеното фино филторване се избягва температурното влияние при бутилиране като се запазват аромата и свежестта на пивото.

Днес „Болярка ВТ“АД е сред водещите пивоварни в България. С непрекъснато развитие на използваните техники и технологии за производство на пиво и разработване на нови, пивоварната успява да запази пазарните си позиции през годините. Пивоварната е носител на множество международни награди от изложения в Париж, Рим, Лисабон, Брюксел и Будапеща. Марката „Болярка“ е отличена с Диплом за високо международно качество „Златна палма“ за спечелването на три последователни приза за качество Monde Selection.