Технологично развитие

Добри инвестиции, за добро производство

Водеща цел на пивоварна „Болярка“ е да произвежда и предлага на потребителите първокласни продукти. Поддържането на високо технологично ниво е сред основните ни приоритети.
През 1997 година, ръководството на предприятието приема амбициозна инвестиционна програма, целяща пълното обновяване на технологичното оборудване, въвеждане на високоефективни и съвременни технологии, съобразени с най-новите тенденции в световната практика. Това поставя началото на мащабната модернизация на завода.

Технологичният подем, който се реализира в пивоварната, се изразява в закупуването и монтирането на редица съоражения, които подобряват значително качеството на работния процес и продуктите. Подобренията, които биват въведени, обхващат всички звена в предприятието.

Бутилиране

Важен фокус за завода става ефективното бутилиране. През 1998 година се въвежда в експлоатация нова бутилираща линия за стъклени опаковки на Krones, която е  с висок капацитет.  Krones e водеща компания при производството на машини за пивоварната индустрия.  През следващите две години стартира експлоатация на автоматизиран тунелен пастьоризатор, произведен от Krones, даващ възможност за запазване на отличните вкусови качества на пивото, както и повишаване на неговата биологична трайност.

През 2002 година се въвежда в експлоатация и линия за бутилиране на пиво в PET бутилка с висока производителност, автоматично управление на процеса и възможност за бутилиране на бутилки от 500 мл. до 2,5 л. Последва и закупуване на линия за КЕН опаковки от 330 мл. и 500 мл.

През 2007 година предприятието закупува две немски етикиращи машини и издувна машина за PET бутилки. Монитирана е и втора линия за бутилиране на PET бутилки.

В експлоатация е въведен и палетизатор за подреждане на стекове и фолиране на готовите палети на линия PET, а през 2010 година е пуснат в експлоатация производствен склад към линия PET. Тези иновации спомагат за по-бързо опаковане и подраждане на готовата стока, оптимизирайки работния процес.

През 2014 година е изградена нова линия за бутилиране на бира в PET опаковки. Линията е оборудвана с нови машини от водещи производители и има възможност за пълнене на бутилки с обем 0.5 л, 1.0 л, 2.0 л, 2.5 л и 3.0 л. PET опаковките са важен отрязък от нашето производство и изграждането на нова линия за бутилиране е ключова за модернизацията в отдел Бутилиране.

Пивопроизводство

Иновациите, въведени в отдел Пивопроизвоство се отнасят до вкусовите качества и трайността на нашите продукти, както и общия производствен капацитет на предприятието.

През 2001 година са монтирани и пуснати в действие инсталация за пропагация и съхранение на пивни дрожди и цилиндрично-конични танкове за ферментация и отлежаване на пиво. Въвеждат се нови методи на производсто, установява се улеснен и ускорен процес, по-добра автоматизация. Новите съдове са закрити и се почистват лесно, което значително скъсява ферментационния процес. В последствие са монтирани и пуснати в експлоатация нови 6 броя цилиндрично-конични танка.

През 2004 година пивоварната внедрява варилна инсталация Krones, единствена по рода си в България и пета поред в света комплектна технологична система за пивопроизводство.  Тя разполага с уникален филтрационен апарат, наречен Пегас и варилен апарат – Мерлин.

Пивоварната инвестира в нов свещов кизелгуров филтър. Той е напълно автоматичен, което спомага за оптимизация на работния процес и дава възможност за определяне на показатели като бистрота, кислород, газировка и др.

През 2006 година са пуснати в действие 8 белгийски цилиндрично-конични танка за ферментация и отлежаване на пиво. През следващата година са пуснати още два цилиндрично-конични танка. Монтирането им позволява да се увеличат производствените мощности.

Последва закупуване на модерен филтър, който е предназначен за студено стерилно филтроване на пивото, като е въведена в експлоатация цялостна линия за производство на непастьоризирана бира. Нейното производство би било възможно единствено чрез използването на такава машина. Чрез нея се произвежда пиво, което се отличава със е свежест и пивкост.

Логистика

Добре организираната логистична дейност е ключов фактор за ефективността на предприятието. През 2011 и 2013 година в завода на „Болярка ВТ“ АД са направени ключови обновления, работещи именно в тази насока.

Логистичната ни дейност се осъществява чрез собствен транспорт, което спомага за по-своевременната доставка на стока до клиентите и партньорите ни.

CRM система за контакти с клиенти

През 2015 година стартира внедряването и използването на автоматизирана CRM система за управление на взаимоотношението на настоящи и бъдещи клиенти, както и интегриране на информацията за маркетинг и продажби на предприятието. Системата е изградена на съвременната платформа SalesForce.

Иновации

В „Болярка ВТ“ биват въведени множество иновации, но можем да направим заключение, че най-значими сред тях са варилната инсталация на Krones, съоражението за за студено стерилно филтроване на пиво, чрез което се осъществява производството на непастьоризирана бира, бутилиращите линии и внедряването на CRM системата Salesforce.

Ние от пивоварна „Болярка ВТ“ се стремим непрестанно да се развиваме. Технологичните иновации са ключови в модерната история на завода. Качеството на продуктите, предоставянето на модерна работна среда, както и актуалната и бърза комуникация с клиенти и партньори, са основни наши приоритети, постигнати именно чрез тези нововъведения. Това ни мотивира непестанно да търсим подобрение, оставайки верни на пивоварната традиция на завода.